]]>

Termeni si conditii

Specificam ca Termenii si Conditiile prezentate in continuare au valoare de contract si servesc ca baza legala privind prestarea serviciilor de gazduire web, reseller gazduire we, servere dedicate, servicii de securitate, inregistrare, rezervare sau prelungire domenii web.

Prezentul contract poate suferi modificari. In urma oricaror modificari aduse acestu Contract, Prestatorul va notifica prin email Beneficiarul. Utilizarea continua a serviciilor implica acordul clientului fata de modificarile efectuate.
In prezentul contract S.C. H88 Web Hosting S.R.L. va fi denumita “Furnizor”, “Prestator” sau “Reteaua WebHosting4.NET”.
Clientul care solicita serviciile prestate de Furnizor, va fi denumit in continuare “Beneficiar”.
Termenul care face referire la prezentul contract, la termenii si conditiile de utilizare a serviciilor, va fi “Contract Cadru”.

Acest Contract Cadru s-a incheiat intre

Prestator
S.C. H88 Web Hosting S.R.L. cu sediul social in str. Calea Floreasca, nr. 169, cam. 4, Biroul nr. 2, et. 2, Bucuresti, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, cu Nr. J40/14964/2015, CUI RO33424916.

Dumneavostra sau Societatea Comerciala pe care o reprezentati in calitate de Beneficiar.

O data cu acordul dat de catre Beneficiar asupra Termenilor si Conditiilor, acesta garanteaza ca:
  • este persoana fizica majora;
  • este persoana juridica sau orice alta forma de organizatie juridica ce functioneaza conform legislatiei si standardelor in vigoare, asumandu-si raspunderea pentru orice informatii eronate sau incomplete adaugate. Prin acordul dat, Beneficiarul se angajeaza sa actualizeze permanent aceste informatii.
  • daca Beneficiarul nu este de acord cu prezentul Contract Cadru, atunci nu va efectua comanda pentru serviciile prestate de Furnizor.

Obiectul si valoarea Contractului Cadru
Obiectul prezentului Contract Cadru il reprezinta furnizarea de catre Reteaua WebHosting4.NET a serviciilor de gazduire web, reseller gazduire, servere dedicate, inregistrare si rezervare domenii web, transfer si prelungire de valabilitate atat pentru domenii internet cat si pentru pachete de gazduire web. Serviciile sunt structurate pe pachete, astfel incat sa fie in conformitate cu cerintele Beneficiarului.
Pachetele de servicii oferite de Reteaua WebHosting4.NET sunt prezentate prin intermediul acestui website si cuprind detaliile tehnice precum si tarifele practicate.
Dupa efectuarea comenzii de catre Beneficiar, Reteaua WebHosting4.NET emite o factura proforma pe care Beneficiarul o primeste prin e-mail si pe baza careia achita contravaloarea serviciului (serviciilor) contractat (contractate) in maxim 5 zile de la emiterea proformei.
Plata se efectueaza la cursul BNR. Orice prelungire a termenului de plata este la discretia Prestatorului.
In caz de neplata, Reteaua WebHosting4.NET isi rezerva dreptul de a suspenda serviciul Beneficiarului. Suspendarea se realizeaza automat in cazul in care plata nu este confirmata pana la data scadenta transmisa in cadrul notificarilor de plata. Notificarile de plata sunt transmise prin intermediul postei electronice la adresa de email furnizata de titularul contului de gazduire.
Confirmarile de plata se trimit prin email la suport@tlh.ro.

Durata Contractului Cadru
Contractul Cadru intra in vigoare o data cu efectuarea comenzii de catre Beneficiar si este valabil numai pe perioada platita. Cu 30 de zile(in cazul numelor de domenii perioada este de 60 de zile) inainte de finalizarea perioadei contractate Reteaua WebHosting4.NET emite o notificare de plata cu data scadenta in ziua expirarii serviciului; in cazul in care in acest termen plata nu este efectuata, serviciul este suspendat, urmand ca dupa alte 30 de zile fisierele gazduite pe server sa fie sterse complet.

OBLIGATIILE SI DREPTURILE FURNIZORULUI

Obligatii si drepturi de Baza
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are obligatia de a activa serviciile comandate in ziua in care s-a confirmat plata acestora, cu conditia ca platile sa fie confirmate pana in ora 18:00. Activarea serviciului atrage obligativitatea trimiterii via email a datelor de conectare la aria de administrare a serviciului de gazduire, la adresa specificara in formularul de comanda.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are obligatia de a emite documente fiscale care sa ateste efectuarea platilor in contul firmei si de a expedia aceste documente prin intermediul Postei Romane in timp util pentru Beneficiar.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are obligatia solutionarii oricaror probleme tehnice legate de aparatura proprie si Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO).
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) isi rezerva dreptul de a refuza anumiti clienti pe criterii de neeligibilitate sau oricare alt motiv care ar aduce atingere situatiei financiare a Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) sau a imaginii acesteia.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are obligatia sa stocheze fisiere de back-up ale conturilor de gazduire pe acelasi server pe care este gazduit site-ul. In vederea evitarii oricarui inconvenient cauzat de pierderi de date accidentale sau in cazul unor defectiuni recomandam fiecarui client sa faca un back-up periodic, personal. Fisierele de back-up vor fi puse la dispozitia Beneficiarului la cererea acestuia din urma sau pentru restaurarea aplicatiei online in cazul unui dezastru.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) nu raspunde pentru disfunctionalitati ale aplicatiilor pe care Beneficiarul incearca sa le instaleze.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul neachitarii facturilor in timp de 2 zile lucratoare de la emiterea acestora, respectiv din ziua efectuarii comenzii.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are dreptul de sterge conturile pentru care nu s-a confirmat plata serviciului. Stergerea se va realiza automat dupa 30 de zile de la data suspendarii serviciului.
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul nerespectarii de catre Beneficiar a clauzelor din contract, serviciul respectiv putand fii reactivat numai in cazul efectuarii platii pentru toate restantele si/sau penalitatile existente.

UpTime
Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) are obligatia sa asigure o functionalitate continua a serviciilor contractate. Singurele situatii de indisponibilitate admise sunt cele datorate lucrarilor de mentenanta si vor fi anuntate in prealabil prin intermediul email-ului, fax sau telefonic. Disponibilitatea minim garantata de Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) este de 99.9% din durata desfasurarii contractului. Disponibilitatea serviciului nu reiese din durata in care Beneficiarul poare realiza legatura cu site-ul propriu. Reteaua WebHosting4.NET (by TLH.RO) este exonerat de raspundere in cazul disfunctionalitatii serviciilor care au la baza cazuri de forta majora.

Suport Tehnic
Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului un serviciu de asistenta in vederea clarificarii situatiilor cu caracter ambiguu legate de serviciile prestate si rezolvarea problemelor de ordin tehnic ce pot aparea. Prestatorul isi asuma ca va rezolva orice problema legata de functionalitatea serviciului in maxim 24 de ore. In cazurile in care problemele sunt de cauzate de cPanel/WHM/Retea, Prestatorul va depune toate eforturile pentru a solutiona problemele in cel mai scurt timp posibil. Canalele de comunicatii folosite in acest sens sunt doar cele agreate de Prestator si stipulate dupa cum urmeaza:

Call Center
Tel: +4(021)207.47.11

Email
suport@tlh.ro

Securitatea si protectia datelor
Reteaua WebHosting4.NET  va ofera acces la aria de administrare a conturilor de gazduire numai pe baza de UserName (Nume Utilizator) si Password (Parola). Acestea sunt furnizate numai catre adresa de email furnizata in formularul de comanda. Accesul la aria de administrare se face prin intermediul conexiunilor securizate (https://) ceea ce ne permite sa filtram adresele IP de la care se incearca/reuseste conectarea. Reteaua WebHosting4.NET are dreptul de a modifica filtrele de conectare in functie de exigentele de securitate existente la orice moment.
Beneficiarul este de acord sa nu furnizeze datele de autentificare decat persoanelor abilitate sa foloseasca aria de administrare a contului de gazduire web. Reteaua WebHosting4.NET nu este raspunzatoare sub nici o forma de pagubele produse de Beneficiar sau partenerii acestuia, in urma folosirii necorespunzatoare a uneltelor puse la dispozitie prin intermediul ariei de administrare a contului de gazduire. Reteaua WebHosting4.NET  nu poate fi trasa la raspundere pentru pagubele suferite de Beneficiar in urma instrainarii datelor de acces de catre acesta din urma.
Reteaua WebHosting4.NET depune eforturi sustinute pentru mentinerea unui nivel de securitate ridicat in cadrul retelei sale de servere web. Beneficiarul sau partenerii acestuia se obliga sa nu foloseasca Reteaua WebHosting4.NET in scopul periclitarii securitatii serviciului prin rularea de programe ce faciliteaza atacuri de tip DDOS, Shell Access, Mail Bombing sau orice alta metoda prin care se urmareste blocarea retelei Reteaua WebHosting4.NET  sau a oricarei alte retele. De asemenea este interzisa folosirea retelei in scopul obtinerii de informatii de orice fel din alte conturi de gazduire.
Reteaua WebHosting4.NET se obliga sa nu furnizeze informatii stocate de catre Beneficiar in contul de gazduire si nici sa foloseasca aceste informatii in scop propriu.

OBLIGATIILE SI DREPTURILE BENEFICIARULUI

Obligatii si drepturi de baza
Beneficiarul are obligatia sa utilizeze corespunzator serviciile puse la dispozitie de Reteaua WebHosting4.NET astfel incat sa nu aduca daune sau prejudicii de nici un fel Furnizorului.
Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze serviciile oferite de Furnizor, in scopuri ilegale, pentru a intreprinde sau sustine activitati ilegale, care intra in conflict cu legislatia romana in vigoare.
Parolele de acces la conturile de hosting nu vor fi incredintate de catre Beneficiar altor persoane decat celor autorizate in acest sens.
In baza facturilor proforme emise de Furnizor in ziua efectuarii comenzii, pentru a putea beneficia de serviciile dorite, Beneficiarul este de acord sa efectueze plata corespunzatoare, precum si eventualele penalitati.
Beneficiarul are dreptul de a utiliza serviciile si de a beneficia de toate facilitatile oferite de Reteaua WebHosting4.NET , conform prezentului contract.
Beneficiarul are dreptul de a semnala orice disfunctionalitati sau erori aparute in functionarea serviciilor puse la dispozitie de Reteaua WebHosting4.NET.

Politica anti SPAM
Beneficiarul se obliga sa nu trimita e-mail-uri de tip SPAM sau nesolicitate, sa nu utilizeze programe sau mail-uri pentru distribuirea virusilor informatici. Sunt considerate mesaje SPAM orice mesaj pe care Beneficiarul il transmite unei adrese de email care nu a solicitat si acceptat comunicari comerciale din partea Beneficiarului. Orice incalcare a acestei prevederi atrage automat suspendarea serviciului si notificarea autoritatilor competente in vederea sanctionarii in conformitate cu prevederile legale.
Pentru a limita efectul negativ pe care il poate avea trimiterea de mesaje SPAM, Prestatorul a limitat numarul de mesaje email care pot fi trimise in fiecare ora la 200 de mesaje. In cazul in care activitatea zilnica implica trimiterea unui numai mai mare de mesaje, aceasta limita poate fi modificata fara costuri suplimentare.
NOTA: limitarea serviciului de email nu se aplica serverelor dedicate sau coocate in Reteaua WebHosting4.NET 

Politica de protejare a imaginii Beneficiarului
Informatiile postate de Beneficiar nu vor contine limbaj, imagini sau orice alte materiale cu caracter obscen sau pornografic.
Beneficiarul are obligatia de a nu utiliza programe si de a nu intreprinde nici o actiune care sa afecteze activitatea Beneficiarului. De asemenea, toate actiunile Beneficiarului sa nu aduca atingere imaginii Beneficiarului.

Politica anti abuz resurse
Beneficiarul are obligatia de a utiliza corespunzator resursele serverului web, in conformitate cu caracteristicile tehnice ale serviciilor si facilitatilor oferite de Reteaua WebHosting4.NET. In acest sens pe serverele de gazduire shared exista urmatoarele limitari per cont de gazduire:
  • Beneficiarul nu are voie sa foloseasca mai mult de 6% din puterea de procesare a procesorului (Central Processing Unit – CPU) serverului, 3% din memoria RAM, sa ruleze mai mult de 10 procese simultane per user, sa permita oricarui proces sa ruleze in cazul in care acesta consuma mai mult de 10% din puterea CPU la un moment dat sau sa permita oricarui proces sa ruleze in cazul in care acesta consuma mai mult de 500MB din memoria RAM;
  • Bazele de date sunt limitate la maxim 16 conexiuni simultane cu un timp maxim de interogare ( query time )de 8 secunde;
  • Scripturile programate cronologic (Cron jobs) nu pot fi executate si/sau rulate la intervale mai mici de 15 minute, in caz contrar ele vor fi moderate automat sa ruleze la intervale de cel putin 15 minute;
  • In cazul in care un cont utilizeaza o cantitate mult prea mare de resurse (memorie, procesor,etc.), contul poate fi suspendat pentru a mentine buna functionare a serverului.

EXONERAREA RESPONSABILITATII
Furnizorul nu isi va asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube directe sau indirecte produse de o situatie creata din cauze independente de vointa noastra.
Reteaua WebHosting4.NET nu va fi responsabil pentru nici o intrerupere a functionarii serviciilor sale cauzata de catre actiunile utilizatorilor, fluctuatii in consistenta retelei Internet ori alte cauze care nu sunt sub controlul nostru.
Reteaua WebHosting4.NET nu poate fi tras la raspundere pentru actiunile intreprinse de Beneficiar. Beneficiarul este responsabil pentru orice materiale downloadate sau obtinute prin intermediul serviciilor, pentru orice pierdere de informatii din calculatorul propriu, din cauza acestor materiale si nu numai.
Furnizorul nu raspunde de continutul site-urilor gazduite, Beneficiarul fiind responsabil de absolut toate informatiile, imaginile, materialele existente sau comercializate pe site-ul gazduit.

DISPOZITII FINALE

Forta majora
Nici una dintre parti nu va fi responsabila pentru intreruperea actiunilor convenite in acest contract in cazul in care este vorba de cauze precum: fenomene naturale, razboi, conflicte de munca, intreruperea Internetului, acte emise de Guvernul Romaniei. Partea contractanta care se afla in stare de forta majora trebuie sa anunte situatia celeilalte parti cat de repede posibil si sa corecteze orice probleme aparute.

Incetare contract
Prezentul Contract Cadru inceteaza in cazul in care una dintre partile contractante incalca sau nu isi indeplineste obligatiile si clauzele stipulate in acesti termeni si conditii.
Incetarea contractului este posibila in cazul in care una dintre parti este declarata in stare de faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
Partea care solicita incetarea contractului va anunta cealalta parte cu cel putin 5 zile inainte de data la care se doreste rezilierea contractului.
Orice plati anterioare nu vor fi returnate o data cu incetarea contractului.

Confidentialitate
Toate informatiile puse la dispozitie de oricare dintre parti sunt confidentiale. In cazul in care una dintre parti isi da acordul pentru utilizarea informatiilor in anumite scopuri de catre cealalta parte, atunci cealalta parte nu trebuie sa le utilizeze intr-o maniera ilegala sau care sa afecteze imaginea si buna functionare a activitatii.
Daca materialele accesibile Beneficiarilor prin intermediul serviciilor oferite de Prestator sunt protejate de copyright, marci inregistrate sau orice alte legi in vigoare privind protectia informatiei, atunci Beneficiarul nu are voie sa intreprinda vreo actiune care sa incalce, violeze sau deturneze aceste drepturi, in cazul in care primeste acordul de utilizare de la proprietarul acestora.